Filtr

Sejmik sprawozdawczo wyborczy MKŻ Keja 2019

Początek roku to okres zebrań sprawozdawczych. W MKŻ Keja zebranie odbyło sie 22 lutego 2019 roku. Po stwierdzeniu kworum, prawomocności sejmiku oraz przyjęciu proponowanego porządku przewodniczący i sekretarz poprowadzili spotkanie. W trakcie zebrania przyjęto sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu za rok 2018. Również Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym jest Piotr Jurecki przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w minionym roku. W związku z nowymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem bazy pojawiły się nowe możliwości działania, które omówiono podczas dyskusji nad działalnością klubu na przyszły rok.

Tegoroczny porządek spotkania obejmował również wybór nowych władz klubu. W Morąskim Klubie Żeglarskim KEJA mija bowiem w tym roku kadencja obecnego zarządu i komisji rewizyjnej. Od członków klubu padły propozycje zmian personalnych jeśli chodzi o skład zarządu. zgodnie ze statutem MKŻ Keja po wyborach jawnych zmiany nastąpiły w składzie Zarządu Klubu. Nowe osoby to Szymon Łabudziński, Grzegorz Zimnicki i Andrzej Terpiński. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom MKŻ Keja za przybycie i udział w zebraniu. Jednocześnie życzymy udanego sezonu 2019.

Skład Zarządu MKŻ Keja:
Komandor - Cezary Brędowski
Zastępca - Szymon Łabudziński
Sekretarz - Grzegorz Zimnicki
Skarbnik - Tomasz Szymanowski
Członek Zarządu - Andrzej Terpiński

Skład komisji rewizyjnej: Przewodniczący - Piotr Jurecki
Sekretarz - Leszek Sawicki
Członek - Andrzej Parciak
Ahoj.

keja1

keja1

keja1

keja1